Grøn smiley
Example Frame
 
 
 

ITCN og Tradium i godt parløb

I 2011 besluttede Tradium at indmelde sig i det administrative it-fællesskab IT Center Nord. Den vigtigste begrundelse var et ønske om højere driftsstabilitet på it.

Tradium kan uden tvivl konstatere, at driftsstabiliteten er blevet markant højere efter omlægning til IT Center Nord.  I elevtilfredshedsundersøgelsen i 2011 var elevernes oplevelse af og tilfredshed med it steget markant. Vi har også fået langt bedre fokus på it-sikkerhed og procedurerne forbundet med det.

I det daglige oplever vi et professionelt samspil med IT Center Nord, som er lyttende og aktive i forhold til at forbedre og udvikle sine services. Vi er fx i god dialog om fortsat at have fokus på styrket kommunikation, hvilket har betydet, at it-fællesskabet nu er ved at afprøve et koncept til måling af den interne brugertilfredshed på medlemsskolerne, hvorved kvalitetsudviklingen kan målrettes og justeres i forhold til konkrete behov. 

Lars Michael Madsen
Direktør, Tradium

Lars _michael _madsen _stor
>> Se alle udtalelser
Tradium kan uden tvivl konstatere, at driftsstabiliteten er blevet markant højere efter omlægning til ITCN

Lars Michael Madsen
Direktør, Tradium