IT Center Nord

IT-fællesskab for skoler

IT Center Nord er et it-fællesskab for skoler. Vi tilbyder at løse jeres skoles it-udfordringer – med nærhed og den gode løsning i højsædet. I processen vægter vi, at samarbejdet foregår i tæt kontakt med jeres lokale it-medarbejder

Idéen med IT Center Nord er at skabe stabil og rentabel drift for alle skoler, der ønsker at være med i et administrativt samarbejde. Vi fungerer i dag som drifts- og supportcenter for en lang række forskellige skoler – vi sørger for den daglige drift, support, sikkerhed og udvikling af skolernes it-infrastruktur og telefoni. Vi forsøger til enhver tid at være opdaterede i forhold til de seneste teknologier og den seneste praksis, så vi kan yde effektiv og professionel assistance til vores kunder.

Din skole kan også være med i IT Center Nord. 

arrow

Vi tilbyder

Hos IT Center Nord tilbyder vi en bred vifte af services

Det får i hos IT Center Nord

arrow
 • Adgang til mange systemer
 • Driftvagt uden for normal åbningstid
 • Drift af Navision og andre administrative systemer
 • Sikker og valid backup
 • Adgang til udviklingsafdeling
 • Sikkerhedssystemer i topkvalitet
 • Høj driftsstabilitet
 • Høj brugertilfredshed
 • Professionel helpdesk
 • Dokumenterede driftssystemer
 • Gratis antivirusprodukt
 • Projektstyring på daglige projekter
 • Mere end 600 programpakker til rådighed

Sådan er vi

arrow
 • Stabile og engagerede medarbejdere
 • Udviklingsorienterede afdelinger
 • Certificerede medarbejdere i alle afdelinger
 • Arbejde udføres efter ITIL-principper
 • Vi kender skolernes behov
 • Vi understøtter jeres pædagogiske strategi
 • Fokus på åben og ærlig dialog
 • Handlekraftig samarbejdspartner i dagligdagen
 • Rådgivning og sparring til at understøtte jeres strategi

Overordnede fordele

arrow
 • Ingen startgebyr til os
 • Individuelle aftaler med skolerne
 • Projektstyring på overgangen til fællesskab
 • Synergi imellem skoler, systemmæssigt og pædagogisk
 • Behold lokal support
 • Fælles licensaftaler
 • Fælles indkøb
 • Overskudsdeling
 • Stordriftsfordele med samarbejdspartnere
 • Kontinuerlig udskiftning af servere/driftsudstyr
 • Overskud til fremadrettede tiltag
 • ISAE 3402 Type 2 driftscentererklæring
 • ISAE 3000 erklæring vedr. persondata
 • Egen DPO ansat ved ITCN
 • Egne Jurister ansat ved ITCN

Ledige stillinger

Der er ingen ledige stillinger i øjeblikket

15
Skoler
i vores IT-fællesskab, og de er alle glade
8
Kunstige planter på kontoret
725
Opkald til helpdesk pr. måned
1
På ranglisten
> 10000
PC'er serviceres
 

Tradium

I 2011 besluttede Tradium at indmelde sig i det administrative it-fællesskab IT Center Nord. Den vigtigste begrundelse var et ønske om højere driftsstabilitet på it.

Tradium kan uden tvivl konstatere, at driftsstabiliteten er blevet markant højere efter omlægning til IT Center Nord.  I elevtilfredshedsundersøgelsen i 2011 var elevernes oplevelse af og tilfredshed med it steget markant. Vi har også fået langt bedre fokus på it-sikkerhed og procedurerne forbundet med det.

I det daglige oplever vi et professionelt samspil med IT Center Nord, som er lyttende og aktive i forhold til at forbedre og udvikle sine services. Vi er fx i god dialog om fortsat at have fokus på styrket kommunikation, hvilket har betydet, at it-fællesskabet nu er ved at afprøve et koncept til måling af den interne brugertilfredshed på medlemsskolerne, hvorved kvalitetsudviklingen kan målrettes og justeres i forhold til konkrete behov. 

Lars Michael Madsen
Direktør, Tradium
 

HF&VUC NORD

HF&VUC NORD valgte i sin tid at være med i IT Center Nord fællesskabet, fordi vi ville have den bedst mulige driftssikkerhed på it-området; driftssikker IT er en væsentlig forudsætning for skolens kerneopgaver. Vi har aldrig fortrudt den beslutning. Fællesskabet gør det muligt for os at være helt ajourført på IT-området, fordi vi via fællesskabet har adgang til viden og ressourcer, som vi som skole ellers ikke ville råde over. I IT Center Nord har vi bl.a. adgang til GDPR-jurister, som er en meget stor hjælp for skolen i arbejdet med persondata og databehandleraftaler.

Lene Yding
Rektor, HF&VUC NORD
 

Erhvervsakademi Dania

I forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi Dania blev det besluttet, at vi ville indgå i det IT-administrative fælleskab IT Center Nord. Inden da havde vi naturligvis gjort os nogle grundige overvejelser.

Jeg havde en fortid som akademichef hos Tradium, der på daværende tidspunkt havde valgt at drifte IT i regi af IT Center Nord-samarbejdet. Her havde jeg oplevet, hvordan vi fik et mærkbart løft på dette for undervisningen så vitale område.

Vores årlige tilfredshedsundersøgelser hos de studerende lå i bund. Men allerede efter det første halve års drift, hvor der var foretaget betydelige omlægninger og ændringer af processer, kunne vi aflæse konkrete resultater i form af signifikant højere tilfredshed med IT hos vores studerende. Også blandt medarbejderne var der hurtig gevinst på tilfredshedsskalaen.

Og endelig gør det bestemt ikke noget, at vi også kan se klare omkostningsbesparelser i forhold til vores tidligere drift.

Anders Graae Rasmussen
Rektor, Erhvervsakademi Dania
 

Mariagerfjord Gymnasium

Siden 2012 har Mariagerfjord Gymnasium haft en supportaftale med IT Center Nord. ITCN supporterer flere forskellige uddannelsesinstitutioner og var fra starten åbne for vores særlige behov og klar med løsninger. Selve overgangen blev gennemført professionelt og hurtigt, og siden har internet, print, backup og opdatering af maskinparken været en stabil funktionalitet på skolen.

Oppetiden på internetforbindelsen er meget høj, og i de få perioder, hvor der har været udfald, har centeret haft ressourcerne til at fokusere på hurtigt at afhjælpe fejlen og samtidig informeret løbende om problemets årsag, omfang og løsning.

Organisationen er brugerstyret og udsprunget af undervisningssektoren. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med undervisningsinstitutionerne, og der er stor lydhørhed over for, hvordan forholdene opleves helt ude i det enkelte undervisningslokale.

Udgifterne til centerets drift fordeles efter en gennemskuelig nøgle og ligger, så vidt vi er bekendt, i underkanten af, hvad vi skulle betale hos andre supportcentre.

Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med IT Center Nord og med de ydelser, de leverer.

Søren Munthe
Vicerektor og it-ansvarlig, Mariagerfjord Gymnasium

Vision

Vi vil opleves som den bedste leverandør af it-ydelser til undervisningssektoren i Danmark, hvor vi tilgodeser uddannelsesstedernes behov for it i undervisning, pædagogik og administration.

Vi vil arbejde kontinuerligt med fokus på driftsstabilitet, udvikling, fleksibilitet og proaktiv adfærd.

Vi vil gerne opleves som en attraktiv, handlekraftig samarbejdspartner og arbejdsplads, der udvikler sig gennem en åben, ærlig og troværdig dialog, med fokus på organisationernes hastighed og effektivitet, medarbejderindflydelse og arbejdsglæde.

Vi vil sikre kvaliteten af afdelingens arbejde gennem vidensdeling og uddannelse. Således, at det gennem proaktiv adfærd kommer vore samarbejdspartnere til gode.

Kontakt os

E-Mail: helpdesk@itcn.dk
TLF: 7250 5330

Åbningstider:
Mandag til torsdag: kl. 07:30 - 16:00
Fredag: kl. 07:30 - 14:00

Tage O. Pedersen
+45 7250 5113
Direktør, IT Center Nord
IT Center Nord
Thomas Boye Jensen
+45 2545 3130
Afdelingsleder
SUPPORTAFDELING ØST

Vi har den daglige gang i Storkøbenhavnsområdet, hvor vi hjælper medlemsskolerne her med onsite-support, håndtering af IT-indkøb, vedligeholdelse, samt diverse projekter og implementeringer.

Vores hold har ansvaret for de samlede løsninger for skolerne i øst og vi er ansigterne som brugerne møder til dagligt.

Bjarne Freudendal
+45 7250 5107
Afdelingsleder
Central support

Vi er ansvarlige for den daglige support af de enkelte skolers ansatte og elever.

Alle opgaver registreres elektronisk i et sagsstyringssystem, og opgaverne prioriteres og løses i henhold til en udspecificeret "Service Level Agreement". Det betyder i al sin enkelthed, at opgaverne tildeles til de rigtige ressourcepersoner og løses i den mest relevante rækkefølge.

Jan G. Larsen
+45 7250 5109
Chef, IT-Drift og Sikkerhed
Drifts­afdelingen

Vi er ansvarlige for den daglige drift og vedligeholdelse af servere, netværk, sikkerhed og backup. Afdelingen arbejder med en prioriteret opgaveliste og skemalagte begivenheder f.eks. planlagte opdateringer af systemerne. Der arbejdes for, at skolernes it-systemer altid er så stabile og sikre som muligt.

Ved indførsel af nye systemer eller nye teknologier, vil driftafdelingen medvirke ved vurdering, planlægning og implementering af sådanne tiltag.

René K. Nielsen
+45 7250 5466
Afdelingsleder
Udviklings­afdelingen

Vi er IT Center Nords Full Stack udviklere.

Vi arbejder primært med integration, programmering og implementering af nye programmer og websites. 

Bastian Wamberg
+4525266534
Afdelingsleder
ITCN Kundeservice Vest

ITCN Kundeservice Vest varetager supporten i Nordjylland. Vores opgaver spænder bredt lige fra personlig support for elever/medarbejdere, til special løsninger inden for IT/AV samt indkøb, rådgivning og instruktion.
Vi brænder for god service og sætter en ære i at finde den rigtige løsning. Gennem personlig kontakt, mail og vores sagssystem hjælper vi vores kunder til en nemmere hverdag.

Anne Lene Pugholm
+45 7250 5975
Databeskyttelsesrådgiver
GDPR Team

Vi er ansvarlige for generel rådgivning og vejledning af skolernes GDPR-spørgsmål, f.eks. i forbindelse med sikkerhedsbrud, forskningsprojekter, awareness og hvordan billede- og videomateriale må bruges mm.

Vi udarbejder vejledninger og skabeloner til f.eks. oplysningspligt, fortegnelse og samtykkeerklæringer mm.

Vi hjælper med at udføre skolernes persondataretlige forpligtelser, som f.eks. udarbejdelse af risikovurderinger, udfyldelse af fortegnelser og fastlæggelse af hjemmelsgrundlag mm.

DPO udarbejder en årlig revisionsrapport med anbefalinger til, hvilke områder der er vigtigst at rette op på.

Alle skolens databehandleraftaler gennemgås, og der forhandles med leverandører om udarbejdelse af en lovlig aftale. Vi udfører kontrol med skolernes databehandlere pt. to gange årligt.