Grøn smiley
Example Frame
 
 
 

I forbindelse med etableringen af Erhvervsakademi Dania blev det besluttet, at vi ville indgå i det IT-administrative fælleskab IT Center Nord. Inden da havde vi naturligvis gjort os nogle grundige overvejelser. Jeg havde en fortid som akademichef hos Tradium, der på daværende tidspunkt havde valgt at drifte IT i regi af IT Center Nord-samarbejdet. Her havde jeg oplevet, hvordan vi fik et mærkbart løft på dette for undervisningen så vitale område. Vores årlige tilfredshedsundersøgelser hos de studerende lå i bund. Men allerede efter det første halve års drift, hvor der var foretaget betydelige omlægninger og ændringer af processer, kunne vi aflæse konkrete resultater i form af signifikant højere tilfredshed med IT hos vores studerende. Også blandt medarbejderne var der hurtig gevinst på tilfredshedsskalaen. Og endelig gør det bestemt ikke noget, at vi også kan se klare omkostningsbesparelser i forhold til vores tidligere drift.

Anders Graae Rasmussen
Vicerektor, Erhvervsakademi Dania

Anders Graae Rasmussen
>> Se alle udtalelser
Allerede efter det første halve års drift kunne vi aflæse konkrete resultater i form af signifikant højere tilfredshed med IT hos vores studerende

Anders Graae Rasmussen
Erhvervsakademi Dania