Grøn smiley
Example Frame
 
 
 

Siden 2012 har Mariagerfjord Gymnasium haft en supportaftale med IT Center Nord. ITCN supporterer flere forskellige uddannelsesinstitutioner og var fra starten åbne for vores særlige behov og klar med løsninger. Selve overgangen blev gennemført professionelt og hurtigt, og siden har internet, print, backup og opdatering af maskinparken været en stabil funktionalitet på skolen.

Oppetiden på internetforbindelsen er meget høj, og i de få perioder, hvor der har været udfald, har centeret haft ressourcerne til at fokusere på hurtigt at afhjælpe fejlen og samtidig informeret løbende om problemets årsag, omfang og løsning.

Organisationen er brugerstyret og udsprunget af undervisningssektoren. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med undervisningsinstitutionerne, og der er stor lydhørhed over for, hvordan forholdene opleves helt ude i det enkelte undervisningslokale.

Udgifterne til centerets drift fordeles efter en gennemskuelig nøgle og ligger, så vidt vi er bekendt, i underkanten af, hvad vi skulle betale hos andre supportcentre.

Vi er meget tilfredse med de ydelser, ITCN leverer, og med vores samarbejde med centeret.

Søren Munthe
Vicerektor og it-ansvarlig

Svend _madsen
>> Se alle udtalelser
Vi er meget tilfredse med de ydelser, ITCN leverer, og med vores samarbejde med centeret

Søren Munthe
Vicerektor og it-ansvarlig, Mariagerfjord Gymnasium