Vi tilbyder


 • Adgang til mange systemer
 • Driftvagt uden for normal åbningstid
 • Drift af Navision og andre administrative systemer
 • Sikker og valid backup
 • Adgang til udviklingsafdeling
 • Sikkerhedssystemer i topkvalitet
 • Høj driftsstabilitet
 • Høj brugertilfredshed
 • Professionel helpdesk
 • Dokumenterede driftssystemer
 • Gratis antivirusprodukt
 • Projektstyring på daglige projekter
 • Mere end 600 programpakker til rådighed
 • Stabile og engagerede medarbejdere
 • Udviklingsorienterede afdelinger
 • Certificerede medarbejdere i alle afdelinger
 • Arbejde udføres efter ITIL-principper
 • Vi kender skolernes behov
 • Vi understøtter jeres pædagogiske strategi
 • Fokus på åben og ærlig dialog
 • Handlekraftig samarbejdspartner i dagligdagen
 • Rådgivning og sparring til at understøtte jeres strategi
 • Ingen startgebyr til os
 • Individuelle aftaler med skolerne
 • Projektstyring på overgangen til fællesskab
 • Synergi imellem skoler, systemmæssigt og pædagogisk
 • Behold lokal support
 • Fælles licensaftaler
 • Fælles indkøb
 • Overskudsdeling
 • Stordriftsfordele med samarbejdspartnere
 • Kontinuerlig udskiftning af servere/driftsudstyr
 • Overskud til fremadrettede tiltag
 • ISAE 3402 Type 2 driftscentererklæring