Hvem er vi?


IT Center Nord er et it-fællesskab for skoler. Vi tilbyder at løse jeres skoles it-udfordringer – med nærhed og den gode løsning i højsædet. I processen vægter vi, at samarbejdet foregår i tæt kontakt med jeres lokale it-medarbejder.

Idéen med IT Center Nord er at skabe stabil og rentabel drift for alle skoler, der ønsker at være med i et administrativt samarbejde. Vi fungerer i dag som drifts- og supportcenter for en lang række forskellige skoler – vi sørger for den daglige drift, support, sikkerhed og udvikling af skolernes it-infrastruktur og telefoni. Vi forsøger til enhver tid at være opdaterede i forhold til de seneste teknologier og den seneste praksis, så vi kan yde effektiv og professionel assistance til vores kunder.

Din skole kan også være med i IT Center Nord. Læs mere om hvad vi tilbyder her.


Tage O. Pedersen
+45 7250 5113
Direktør, IT Center Nord

TPE-2013-3

Driftafdeling

Vi er ansvarlige for den daglige drift og vedligeholdelse af servere, netværk, sikkerhed og backup. Afdelingen arbejder med en prioriteret opgaveliste og skemalagte begivenheder f.eks. planlagte opdateringer af systemerne. Der arbejdes for, at skolernes it-systemer altid er så stabile og sikre som muligt.

Ved indførsel af nye systemer eller nye teknologier, vil driftafdelingen medvirke ved vurdering, planlægning og implementering af sådanne tiltag.

Jan G. Larsen
+45 7250 5109
Afdelingsleder, Driftafdeling

Kontakt

Supportafdeling - Helpdesk

Udviklingsafdeling

Vision

Vi vil opleves som den bedste leverandør af it-ydelser til undervisningssektoren i danmark, hvor vi tilgodeser uddannelsesstedernes behov for it i undervisning, pædagogik og administration.

Vi vil arbejde kontinuerligt med fokus på driftsstabilitet, udvikling, fleksibilitet og proaktiv adfærd.

Vi vil gerne opleves som en attraktiv, handlekraftig samarbejdspartner og arbejdsplads, der udvikler sig gennem en åben, ærlig og troværdig dialog, med fokus på organisationernes hastighed og effektivitet, medarbejderindflydelse og arbejdsglæde.

Vi vil sikre kvaliteten af afdelingens arbejde gennem vidensdeling og uddannelse. Således, at det gennem proaktiv adfærd kommer vore samarbejdspartnere til gode.